गनेश अधिकरि - 36
Van Driver
 • About Skill

  म लाइट गाडी चलाउछु। यो पेसा गर्न थालेको ८ बर्स भयो म बहिर बिदेस मानी यहि पेसा गरेर आयको हु। बहिर ३बर्स गरे।कुबेत मा हो। काम गरेको।धन्यवाद

 • Address
  Province: Bagmati Pradesh
  District: Bhaktapur
  Municipality: Bhaktapur Municipality
  Ward No.: 8

 • Contact
  Show Contact

visibility 3

0

Joined 4 months ago


0 Comments

Some other profiles:
Van Driver
K hi samaya sikaune thauma k kam gareko ra tyah...
Van Driver
I'm driving from 1 year..i need job...
Van Driver
I am driver. I know to drive vaand tractor.
Van Driver
I'm working in van driver
Contractor - Thekedar
Mason, worked as rajmistri from several years.H...
Hardware Supplier
Goods like brick, sand, stone, etc are found.