Rakesh Woli - 27
Factory Worker
 • About Skill

  मैले ३ वर्ष मलेसियामा electronic कम्पनीमा काम गरेको छु मेसिन चलाउने पहिला पछि लिडर भएर बनाउने काम गरेको छु । दुबईमा १ वर्ष kitchen helper मा काम गरेको छु। भारतको Goa,kerala,delhi तिर hotel restaurant मा kitchen helper गरेको छु।security gaurd नि गरेको

 • Address
  Province: Province 5
  District: Banke
  Municipality: Nepalgunj Sub-Metropolitan City
  Ward No.: 8

 • Contact
  Show Contact

visibility 2

0

Joined 6 months, 3 weeks ago


0 Comments

Some other profiles:
Factory Worker
I work in soap factory, and soon i am establish...
Factory Worker
मैले ३ वर्ष मलेसियामा electronic कम्पनीमा काम गरे...
Factory Worker
i can understand English language. i am 25 year...
Factory Worker
Work in sabun factory near Delhi Public school.
Painter
I have done painting in Kathmandu,Biratnagar fo...
Mill Services
I grind rice,wheat,mustard etc.