7 results found!


Factory Worker
 • About Skill
  मैले ३ वर्ष मलेसियामा electronic कम्पनीमा काम गरेको…
 • Address
  Nepalgunj Sub-Metropolitan City-8
Show Contact

0

Restaurant Waiter
 • About Skill
  Verbal communication Customer service Resolve c…
 • Address
  Kankai Municipality-4
Show Contact

0

Restaurant
 • About Skill
  I worked 2 years as waiter
 • Address
  Shankharapur Municipality-7
Show Contact

0

Restaurant
 • About Skill
  Storekeeeper Porter
 • Address
  Biratnagar Metropolitan City-5
Show Contact

0

Restaurant
 • About Skill
  At restaurant
 • Address
  none-1
Show Contact

0

Restaurant
 • About Skill
  Work at accountant
 • Address
  Baglung Municipality-5
Show Contact

0

Restaurant
 • About Skill
  i work in small restaurant as dish washer
 • Address
  Bhojpur Municipality-3
Show Contact

0